แชร์ประสบการณ์ เตรียมตัวอย่างไร เมื่อลูกสาวมีประจำเดือนครั้งแรก !!
ขัดแล้วผิวหน้าผ่องขึ้นล่ะค่ะ
THE WAY SHE SMOOTHES - Soap & Glory
beWild POP Multi Liptint
 Eucer8n Dermi Capillaire สูตร Anti-Dandruff

โอกาสทางธุรกิจที่มาพร้อมกับวิกฤติ

    ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า วิกฤติการณ์โรคระบาด Covid-19 ครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักทั่วโลกในทุกๆเรื่องๆ แม้ว่าประเทศที่มีความพร้อมอย่างสหรัฐอเมริกา ยังเกิดความเสียหายอย่างหนัก ทั้งในด้านเศรษฐกิจและด้านสาธารณสุขทางการแพทย์ ที่บุคลากรจะต้องเสียสละในการทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคต่างๆ หากมองในส่วนด้านโอกาสการทำธุรกิจใหม่ๆ แน่นอนว่า ในประเทศไทยนั้น คนไทยสามารถปรับตัวกับวิกฤตินี้ได้เป็นอย่างดี เราจะเห็นได้จาก ร้านค้าร้านอาหารต่างๆที่ตอนแรกไม่สามารถเปิดได้ตามเวลาปกติ ก็เปลี่ยนจากการขายหน้าร้าน เป็นการขายอาหารที่ใช้แอพพลิเคชั่นอย่างบริการส่งอาหาร เดลิเวอรี่ต่างๆมาแทน 

เมื่อมองในด้านเศรษฐกิจ หลักๆแล้วประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยปีละไม่ต่ำกว่าหลายร้านคน ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นจำนวนมากมายมหาศาล เมื่อการคมนาคมชะงักลง การท่องเที่ยวก็หายไปด้วย สังเกตได้จากเมืองท่องเที่ยวหลักที่มีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติ ทั้งจากจีน และยุโรป อย่างจังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา ทะเลฝั่งใต้ที่แสนสวยงามของเรานั้นแทบไม่มีนักท่องเที่ยวเลย ภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้ร่วมมือกันจัดทำแคมเป็ญดีๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และทำให้คนออกไปเที่ยวกันมากขึ้น ทั้งโปรโมชั่น กินเที่ยวและจ่ายค่าพักโรงแรมในราคาพิเศษ จากราคาปกติที่แพงมากๆ และแน่นอนว่าก็มีแต่ชาวต่างชาติเท่านั้นที่สามารถจ่ายค่าโรงแรมหรูได้ สิ่งที่คนเริ่มทำธุรกิจในช่วงวิกฤตินี้จะต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมากคือ การตัดสินใจที่เด็ดขาดและการแก้ปัญหาที่ดี หากเราต้องทำธุรกิจที่มีข้อกฎหมายมาเกี่ยวข้อง เราจะต้องมีที่ปรึกษาที่ดี เพราะบางครั้งการทำธุรกิจจะต้องทำอย่างระมัดระวังและถูกต้องมากที่สุด เมื่อเรามีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองและต้องการสร้าง Trademark ตราสินค้าหรือส่วนหนึ่งของตราสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น เจ้าของมีสิทธิตามกฎหมายเพียงผู้เดียว และหากมีใครมาละเมิดในสิทธิ์ของเรา เราสามารถเรียกร้องได้ตามกฎหมาย และหากเราต้องการที่จะทำสิทธิบัตร หรือ Patent เราจะต้องศึกษาในรายละเอียดนี้เป็นอย่างดี เพราะนี่คือสิทธิบัตร คือเอกสารทางกฎหมายที่ตราไว้เพื่อคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์สิทธิบัตรให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของในการผลิต ขาย ให้เช่า หรือแจกจ่ายการประดิษฐ์ในประเทศที่ได้รับการคุ้มครอง เพราะฉะนั้นเจ้าของสิทธิสามารถกีดกันผู้อื่นจากการผลิต ขาย แจกจ่าย หรือนำเข้างานของเจ้าของสิทธิได้ เมื่อเรามองข้ามวิกฤติและมองหาโอกาส เราก็สามารถเริ่มทำธุรกิจที่ต้องการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการกฎหมาย

Add Comment


Advertisement

สมัครเพื่อรับข่าวสารจากเรา

* indicates required