ขัดแล้วผิวหน้าผ่องขึ้นล่ะค่ะ
THE WAY SHE SMOOTHES - Soap & Glory
beWild POP Multi Liptint
 Eucer8n Dermi Capillaire สูตร Anti-Dandruff

“กัลเดอร์มา” มุ่งพัฒนาศักยภาพความงามไทยสู่เวทีระดับโลก


“กัลเดอร์มา” มุ่งพัฒนาศักยภาพความงามไทยสู่เวทีระดับโลก
เผยโฉมผู้ได้รับคัดเลือกโครงการ GAIN Thailand Got Trainers   
ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกับ โครงการ GAIN Thailand Got Trainers หรือ GTGT ครั้งที่ 1  โดยบริษัท


กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) ผู้นำด้านนวัตกรรมความงามระดับโลก  ที่พร้อมมุ่งเน้นพัฒนาทักษะและศักยภาพองค์รวมให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามในประเทศไทยให้ก้าวสู่เวทีระดับโลกเภสัชกรพิรพัฒน์ ศรีวัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการธุรกิจความงามประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โครงการ GAIN Thailand Got Trainers หรือ GTGT ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมการใช้ผลิตภัณฑ์โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคต่าง ๆ ให้แก่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามรุ่นใหม่  สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการครั้งนี้ได้แสดงศักยภาพและความสามารถในการใช้สารเติมเต็มและสารลดเลือนริ้วรอยอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย และจะได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของทีม GAIN Trainer  หรือทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามของกัลเดอร์มา เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และทักษะ ซึ่งเป็นการร่วมพัฒนาวงการความงามอย่างยั่งยืนและแข็งแรงต่อไป  โดยในอนาคตกัลเดอร์มาวางแผนที่จะผลักดันให้ทีม GAIN Trainer ของไทยก้าวสู่การเป็น Speaker ในเวทีระดับโลก  ทั้งนี้ กัลเดอร์มา ยังได้ให้การสนับสนุนเรื่องการวิจัยทางการแพทย์โดยจะร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  ในการทำวิจัยด้านสารลดเลือนริ้วรอยและด้านผลลัพธ์ทางความงามต่าง ๆ อีกทั้งยังสามารถยกระดับความรู้ความสามารถทักษะด้านการรักษาและปรับรูปหน้าของคนไทยไปสู่ระดับโลกด้วยงานนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศ.พญ. รังสิมา วณิชภักดีเดชา, นพ. รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์, พญ. วิไล ธนสารอักษร, พญ. ภาวาส มนัสนยกรณ์, พญ. มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์, นพ. พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ, พญ. รัมภา หลินปิยวรรณ์, นพ. ธงชัย ปัณฑวนันท์, นพ. กัมพล โซ่เจริญธรรม, นพ. ณัฐพล ลาภเจริญกิจ  และนพ. วชิระ คุณาธาทร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้เริ่มจาก ศ.พญ. รังสิมา วณิชภักดีเดชา จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการ GAIN Thailand Got Trainers ว่า รู้สึกภูมิใจมาก เพราะคุณหมอแต่ละท่านมีศักยภาพสามารถเป็น International Speaker ในเวทีนานาชาติ ส่วนเกณฑ์ในการคัดเลือก ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการวัดตั้งแต่บุคลิกภาพ การร้อยเรียงเรื่องราว มีลำดับขั้นตอน การเปิดและปิดอย่างเหมาะสม เทคนิคการฉีด การเลือกใช้ชนิดของเข็ม การเลือกใช้ชนิดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงเทคนิคพิเศษของแพทย์แต่ละท่านที่จะต้องอธิบายสื่อสารออกมาได้อย่างครบถ้วน และเมื่อฉีดไปแล้วครึ่งหน้า เป็นอย่างไร ต่างกันอย่างไร ท้ายที่สุดต้องมาเปรียบเทียบว่า ก่อนและหลังฉีดแบบเต็มหน้า ผลลัพธ์เป็นอย่างไร เพื่อมุ่งหวังที่จะทำให้มีหมอที่เก่งเพิ่มมากขึ้นไป และพัฒนาวงการแพทย์ไทยโดยรวมให้ดีขึ้นไปอีกด้วยสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก (The Winner of GTGT 2021) มี 3 ท่าน เริ่มจาก นพ.กันต์ สุวรรณรัต เผยถึงโครงการนี้ว่า ไม่ได้มุ่งหวังที่จะได้รับการคัดเลือกอย่างเดียว แต่เป็นแรงกดดันให้พัฒนาตัวเอง เพราะคุณหมอแต่ละท่านต้องใช้เทคนิคอย่างเต็มที่ และลดความผิดพลาดให้มากที่สุด จึงเห็นได้ชัดเจนว่าคณะกรรมการทุกท่านมีประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิมากๆ ทำให้ตัวเองต้องฝึกฝนอย่างหนัก เพราะหากผิดพลาด  คณะกรรมการทุกท่านก็จะรู้เลยว่าเรากำลังทำผิดพลาดอยู่ ดังนั้นจึงต้องดูเรื่องเทคนิคการถ่ายทอดที่แม่นยำ ซึ่งหมอทางด้านความงามจะหยุดพัฒนาความรู้ของตัวเองไม่ได้เลย ต้องศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา สุดท้ายผลดีไม่ได้ตกอยู่ที่ตัวเรา แต่จะตกไปที่ผู้รับบริการทุกคน จึงต้องเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ๆ มาประกอบ ทั้งทางด้านความปลอดภัยและเทคนิค เป็นการพัฒนาแบบไม่หยุดยั้งอีกหนึ่งผู้ได้รับการคัดเลือก นพ.เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช เผยว่า รู้สึกดีใจ ทุกคนที่เข้ารอบมาทั้งหมด 6 ท่านนี้ก็คือเก่งหมด ส่วนตัวคือเตรียมตัวมาให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่าคนอื่นเตรียมตัวมาอย่างไรบ้าง ความท้าทายของรอบตัดสิน ต้องทำหัตถการให้ผู้รับบริการ พร้อมทั้งอธิบาย และบรรยายเรื่องของกายวิภาคศาสตร์ไปด้วย ภายใต้เวลาที่จำกัด ทุกคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างอัตโนมัติ จึงต้องฝึกฝนกับผู้ที่มารับบริการของเราเป็นประจำ
เพื่อการพัฒนาของตัวเราเองอีกด้วย

ปิดท้ายด้วย พญ.วัชลาวลี วุฒิเจริญกิจ เผยว่า การได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ มีประโยชน์มากในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ต้องการเพิ่มพูนในส่วนของความรู้และความสามารถ เป็นการจัดการคัดเลือกที่ทำให้ได้นำเอาความสามารถออกมาโชว์ให้คนอื่นได้เห็น และตอนนี้เมื่อได้ก้าวเข้ามาเป็น The Winner ของ GAIN Thailand Got Trainers แล้ว จะนำเอาศักยภาพตรงนี้ออกมาเพื่อสอนเพื่อนอาชีพแพทย์ด้วยกัน และช่วยกันพัฒนามาตรฐานของคลินิกเสริมความงามให้สูงขึ้นเพื่อก้าวไปสู่ระดับโลกต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการ GAIN Thailand Got Trainers หรือ GTGT ได้ที่ https://www.galdermaaestheticsthailand.com/


Tag : ,

Add Comment


Advertisement

สมัครเพื่อรับข่าวสารจากเรา

* indicates required