hybrid breast
ขัดแล้วผิวหน้าผ่องขึ้นล่ะค่ะ
THE WAY SHE SMOOTHES - Soap & Glory
beWild POP Multi Liptint
 Eucer8n Dermi Capillaire สูตร Anti-Dandruff

Talk About Women


 

 โรงพยาบาลธนบุรี 2 รับความไว้วางใจจาก บจก.คลิก เทเลคอม ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2562

โรงพยาบาลธนบุรี 2 รับความไว้วางใจจาก บจก.คลิก เทเลคอม
ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2562


โรงพยาบาลธนบุรี 2 รับความไว้วางใจจาก บริษัท คลิก เทเลคอม จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจ ให้เป็นผู้ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2562 ซึ่งเป็นสวัสดิการที่บริษัทจัดขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานองค์กร การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีในครั้งนี้ เลือกโปรแกรมplus+10 ประกอบด้วยรายการตรวจ 11 รายการ อาทิ ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ , เอกซเรย์ทรวงอก , ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด , ตรวจปัสสาวะ , ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด , ตรวจระดับไขมันในเลือด , ตรวจระดับไขมันในเลือด , ตรวจการทำงานของไต , ตรวจการทำงานของไต , ตรวจการทำงานของตับ , ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด และโรคเก๊าฑ์ ณ โรงพยาบาลธนบุรี 2 เมื่อเร็ว ๆ นี้  |  Post by : online1111

คุณยังไม่ได้ทำการ Login ไม่สามารถโพสกระทู้ได้ค่ะ
กรุณา Login ให้เรียบร้อย

 

Comment


Advertisement

สมัครเพื่อรับข่าวสารจากเรา

* indicates required