6 Natural scrubs for oily skin

คนทำงาน


          คนเราถ้าอายุไม่เท่ากันก็จะมีความต้องการในการใช้เงินไม่ เหมือนกัน เช่น วัยเด็กอาจจะใช้จ่ายซื้อหาสิ่งของที่เป็นแฟชั่น เครื่อง แต่งตัว หรือเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ในวัยสูงอายุก็ต้องการ มีเงินไว้ใช้รักษาในเรื่องของสุขภาพหรือท่องเที่ยวเป็นต้น สำหรับวัยหนุ่มสาวไปถึงวัยกลางคน หรือที่เรียกง่ายๆว่า "วัยสร้างฐานะ" หรือ "วัยทำงาน" ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปจนถึง 55 ปี โดยประมาณ และยังสามารถแบ่งออกได้เป็นอีกหลายกลุ่มย่อย


          ]color=orange] กลุ่มที่หนึ่ง คือกลุ่มที่เริ่มทำงานใหม่ อายุประมาณ 25-30 ปี กลุ่มนี้จะมีความกล้าได้กล้าเสีย และ มักจะพบอะไรใหม่ๆ ในชีวิตการทำงานอยู่เสมอ เวลาทำงานเป็นชิ้นเป็นอันหรือประสบความสำเร็จในงาน ที่รับผิดชอบก็จะภูมิใจและมีพลังที่จะลุยต่อไป และที่สำคัญกล้าที่จะเป็นหนี้ ทั้งๆที่รายได้ประจำบางเดือน ยังชักหน้าไม่ถึงหลัง อาจจะหยิบยืมจากคนรอบข้างบ้าง แต่ความจริงมาคิดให้ดี คนกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ บนโลกของความเร้าใจจากการหมุเงิน ถ้าเขาเป็นคนวางแผนได้ดี ซึ่งความฝันของคนกลุ่มนี้มีอยู่ 2 อย่าง ใหญ่ๆคือ อยากแต่งงานและ อยากมีรถยนต์ขับไปทำงาน

          ]color=orange] กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มคนที่อายุประมาณ 30 ปี ขึ้นไปจนถึง 40 ปี กลุ่มนี้มักจะแต่งงานเป็นส่วนใหญ่ มีตำแหน่งในบริษัท หรือไม่ก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นระดับ Senior ขึ้นไป หลายคนผ่อนรถแล้ว และบางคน ผ่อนบ้านไปพร้อมๆกันด้วย ดังนั้นคนกลุ่มนี้ย่อมมีความต้องการเก็บออมหรือลงทุน เพื่อให้มีเงินเพียงพอที่ จะทำเรื่องต่างๆนี้ได้ในอนาคต

          ]color=orange] กลุ่มที่สาม คือกลุ่มที่อายุ 40 ปีขึ้นไปจนถึง 55 ปี หรือที่เรียกว่ารุ่นใหญ่ คนเหล่านี้มักจะมีรถคันที่ สอง มีบ้านตากอากาศชายทะเล มีบ้านพักที่มีขอบเขตกว้างขวางกว่าสมัยหนุ่มๆ มีกิจการเป็นของตัวเอง มี นาฬิกาแพงๆใส่ หาความสุขสบายให้กับตัวเอง

          ลองหันกลับมามองตัวเองแล้ว สำรวจดุว่ามีสิ่งที่ต้องการครบถ้วนแล้วหรือยัง ตามอายุแต่ละช่วง ถ้า มีครบทุกอย่างก็ถือว่าโชคดี และมีความสามารถ แต่หากสำรวจดูแล้วพบว่ายังไม่มีสิ่งที่ต้องการเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นบ้าน รถยนต์ กิจการส่วนตัว การแต่งงานหรือสิ่งอื่นๆ ควรเริ่มลงมือวางแผนทางการเงินตั้งแต่ วันนี้
          ]color=orange]เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการจดบันทึกความฝันและเป้าหมายไว้ แล้วบันทึกต้นทุนหรือมูลค่าความฝันเหล่านี้ ว่ามีราคาค่างวดเท่าไหร่ และมีเวลาอีกเท่าไหร่ถึงจะเริ่มใช้หรืออยากได้ เมื่อวางแผนแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วย นั่นคือคุณต้องรู้จักออมเงินอย่างมีวินัยสม่ำเสมอ ลองหาทางเลือกอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการฝากเงินในธนา คาร เพื่อสร้างผลตอบแทนให้เพิ่มขึ้น


Becoplus

รับข่าวสารจากเรา

* indicates required