Wacoal Soft

Samsung Galaxy Note 4 (เฉพาะสีขาวและดำ) จะวางจำหน่ายวันที่ 18 ตุลาคมนี้
Samsung GALAXY Note 4 (เฉพะสีขาวและดำ) วางจำหน่ายวันที่ 18 ตุลาคมนี้ที่ Samsung Brand Shop 141 สาขาทั่วประเทศ 

สามารถค้นหาสาขาใกล้บ้านได่ที่ http://www.samsung.com/th/storelocator/  

สำหรับร้านอื่นๆจะเริ่มจัดจำหน่ายหลังจากนั้นไม่เกิน 1 สัปดาห์

Pooyingnaka Wellness